HomeKorte aanteekeningen betreffende eenige Artillerie-ZakenPagina 25

JPEG (Deze pagina), 704.44 KB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 40.48 MB

V ` I pl EI'? ["T_"` T**T;;ï;‘;;tï§;:;‘·#ï:ïè·:?~_·E?­­·,L*”;iï;j·-E·€_£_e_» ;;:-Li-:;xi*;:*:·­­· -ä;,;,‘,.,‘»·»r«;¤,_,,,,­"A' ’ ’ ·,...,` (adr`:. · ‘ ,,­
‘ l
E
I
Qi
1.
j l
’ 1
ii
ésï
23 IJ
1 `
W Door den rook en het vuur bij het afgaan van het
schot is het evenwel hoogstwaarschijnlijk, dat hij de
. emplacementen toch spoedig zal ontdekken, terwijl bij
.` groote elevatiën van 13° a 16° en meer de kop van j
den vuurmond zelfs boven de buitenkruin zal uitsteken. g
Op afstanden, waarbij de invalshoeken (op eene
horizontale lijn) kleiner zijn dan de helling der oploo­ 4
r pende plongée, is men öeler dan op die waarbij deze
i hoek gweler is, tegen frontschoten gedekt. Dit wordt
bevestigd door bovenbedoeld Rapport pag. 137, punt 2 i
(waarbij de invalshoek dlg was) in tegenstelling van jl
·· pag. 135 v. o. en 136 v. b. (waarbij de invalshoek
1 8° bedroeg). Uit pag. 140 punt 6, blijkt verder dat
( bij invalshoeken op de horizontaal die kleiner zijn dan
i de helling der oploopende plongée (hier 3à°), men veel
. .. lt
beter gedekt is tegen frontschoten dan bij eene afloo­
pende plongée 1). ,1*
1) Pag. 137 pm! 2.
·· ,,Na 70 frontschoten, uit het getr. st. kan. v. 12 c.M. op 1800 M­
,,gedaan, kon men aannemen dat het voordeel van het oploopend
_ ­,,PlOI1géC VOOY dCl'1 d3.3.I'3.C1’1t€1' gCP13.3.iSlI€l'l vuurmond llêgêïl (1lI'CClIC fI`OI1t" V
,,sch0ten voor een groot deel verdwenen was, zonder dat echter nog
,,eenige schade was toegebragt aan de binnenkruin of het kan0n."
Pag. 135 21. 0. en 136 71. b. nl
,,De uitwerking dier schoten" (10 schoten op 1800 M. met 12 c.M. f`
K A uit batterij oploopende plongée tegen die met oploopende plongée) .
,,overtrof de verwachting?
,,Men vond ná afloop van het vuur in de batterij enkele trechters en
,,veel scherven. Een der bedieningsmanschappen en de stelschroef
,,waren getroffen, terwijl de vuurmond en affuit met zand en steentjes
nbedekt waren!" (
_ Pag. 140 gm/zt G.
. ,,Welke vergelijking zeer in het voordeel is van het oploopende
l pl0ngée" (10 schoten uit het getr. st. kan van 15 c.M. op 1800 M-) ·i
¤ .
l

i ,
* l
l
rï I