HomeKorte aanteekeningen betreffende eenige Artillerie-ZakenPagina 22

JPEG (Deze pagina), 717.48 KB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 40.48 MB

l
9.0 j
Onzes inziens moet zij dekken, de eigen vuuruit­
werking niet hinderen en een voldoend groot schoots­
veld toelaten.
Door de krachtige uitwerking der tegenwoordige .
` aanvals­artillerie moet de dikte omstreeks 7 M. zijn. W
Tengevolge van haar juist schieten, dient men alles
aan te wenden om de bediening, den vuurmond en zoo
mogelijk ook zijne standplaats aan het oog van den
vijand te onttrekken. Tegen frontvuur, dat uit den
aard der zaak tegen alle vuurlijnen der mogelijke aan-
valsfronten te verwachten is, wordt in het algemeen
aanbevolen;-­ om schietgaten en boven de borstwering "
uitstekende traversen te vermijden; -­ om de plongée
`oploopend te maken; - om aan de emplacementen
een donkeren achtergrond en aan sommige vuurmonden i
eene teruggetrokken stelling te geven; ­­- om beplantingen M
op de buitenkruin, in het buitentalud der borstwering
of op het glacis aan te brengen of te benutten enz.
" De meeste dezer voorgestelde maatregelen hebben
‘ evenwel niet ezllem voordeelen maar ook nadeelen,
hoofdzakelijk de lage traversen en de oploopende plongées. _
j Omtrent de traversen moet reeds dadelijk opgemerkt
i worden, dat die welke niet boven de borstwering uit-
steken, zelfs bij oploopende plongées, te laag zijn om
tegen enfileervuur voldoende te dekken en soms ook
; moeij elijkheden daarstellen tot het in die traversen maken
i van ruime wijkplaatsen, vulhokken enz., daar de vloer
l dan op 2.6 M. onder het emplacement van den vuur-
‘ mond of omstreeks 1.6 M. onder den walgang komt.
l Tot remises kunnen ze dan in geen geval dienen.
X
. bj)