HomeKorte aanteekeningen betreffende eenige Artillerie-ZakenPagina 21

JPEG (Deze pagina), 696.35 KB

TIFF (Deze pagina), 7.06 MB

PDF (Volledig document), 40.48 MB

`lë
F
( jg
` l
I· digen van vuurmonden en atfuiten, overweging ver-
dient 1).
Of het bezigen eener vertraagde schokbuis bij 21 j
‘ 4 c.M. K en in sommige gevallen (bijv. bij het enfileeren
1 van met holtraversen voorziene aanvals-batterijen) bij Q
15 c.M. L en 12 c.M. L, en bij 15 cM. K bij het 5
beschieten van ligtere dekkingen, voordeelig is, zou
E de ondervinding moeten uitmaken.
h Daar wij tot dekking van het personeel alleen borst-
` p weringen van 1.6 à 1.7 M hoogte wenschen (behalve op
die punten waar uitval- of veldgeschut tijdelijk zou kunnen
~­ optreden), zoo moeten al de hierboven besproken ves­ ii
tingkanonnen geplaatst worden op ijzeren Belegerings­ J
affuiten waarbij de as der tappannen omstreeks 1.8 M.
boven het draagpunt der raden op de bedding ligt. ïl
· Die van 9 c.M. en 12c.M. Kbovendien met beweeg- i
baar verhoogstuk. Hierbij moet evenwel met een enkel
, woord gewezen worden op de kwetsbaarheid van den _
‘ ” windtoestel, en op het wenschelijke om zich reeds in vre­
· E ` destijd vertrouwd te maken met het zoo mogelijk oprigten - 1
en neerlaten van het kanon zonder het windwerktuig. L
­_' DE OPLOOPENDE PLONGEES. i
i In verband met het voorafgaande doet zich nu de
vraag voor: DVM is zriz ami m#z‘iZZerisz‘z`scá oagpzmi de V
{Basic www en iïzrzjg ting wm öaïsiwerzhg?
l) Dit denkbeeld was in eene Wetenschappelijke Bijeenkomst van _,
Artillerie Officieren door deu lv: Luitenant nu Kapitein der Artillerie,
TELCHUYS geopperd, en is volgens onze bescheiden meening een M
' praktisch onderzoek wel waard. I,
li i!
‘ ‘
ii E