HomeKorte aanteekeningen betreffende eenige Artillerie-ZakenPagina 17

JPEG (Deze pagina), 708.83 KB

TIFF (Deze pagina), 7.06 MB

PDF (Volledig document), 40.48 MB

. .12
l
gehouden worden. Zijn zij in vestingen of forten
1 als pantser/lzarzarz of geheel gedekt opgesteld, dan
blijven zij gedurende het geheele beleg op hunne (
standplaats. De overige moeten, zoo mogelijk en
althans voor het meerendeel, des nachts tijdig
worden teruggetrokken, nadat het gebleken is, dat g
zij met de andere kanonnen op den hoofdwal den
, bouw en de bewapening der inleidingsbatterijen
j l mb: hebben kunnen beletten. Zij worden dus vóór
het eigentlijke beleg tijdig, op gedekte of door
I den vijand moeijelijk waar te nemen punten, in
I of niet ver buiten de versterking opgesteld.
De lange smlm ackiezrlezezrièezïzavzazeaz wm 12 c.M. ‘ 5
I dienen ter ondersteuning der 15 c.M. tot hetzelfde
I `doel, doch natuurlijk met minder krachtig vuur;
I daarentegen weder meer beweegbaar en dus beter i
geschikt om voor een gedeelte gedurende het beleg
buiten de versterking in tusschenbatterijen te worden
v opgesteld. Bij minder goed terrein zullen zij daartoe
‘ evenwel even als de 1.5 c.M. L. te zwaar zijn.
( 2. De kome Ac/Mezlaadkarzanzzeu wm 2l AM
I (als men wil meer mortieren of houwitsers) dienen W
I, als mortier tot het doorslaan van gedekte stellingen,
buskruidmagazijntjes enz. 1) en verder tot indirect
vuur op zeer groote afstanden. I
1) Kanons van 15 c.M. Kort hebben, naar wij vermeenen, tot dit M
) doel te weinig uitwerking. Met het oog hierop, zouden wij zelfs aan het I
I kaliber van 244 c.M. (boven dat van 21 c.M.) de voorkeur geven , doch
wij vreezen dat deze vuurmond, voor eene voldoend gemakkelijke be-
dienmg en behandelmg, te zwaar zal worden. ‘
j in
· al
r s.
l]
K