HomeKorte aanteekeningen betreffende eenige Artillerie-ZakenPagina 15

JPEG (Deze pagina), 699.61 KB

TIFF (Deze pagina), 7.06 MB

PDF (Volledig document), 40.48 MB

T
r ll
l
A en droog; integendeel, daar waar hoogstwaarschijnlijk
het meeste zal gestreden worden om het behoud onzer il;
j onafhankelijkheid, is ze laag en drassig. Wil men nu j
· om het verdedigingsvermogen onzer liniën te verhoogen , l
naast de versterkingen gebruik maken van lage rzeverz- {
‘ öeziiergerz, die reeds in vredestijd op de gewenschte ,4
pL1I1‘C€1'1 1’1’10€lI€I”1 WOl'Cl€1'1 OpgC«VO1’]_)€1”1, 311 VEI.1’1 ZZlS.S`L`á6’7Z­· i
áezzïeräerz, omtrent welker vervaardiging gedurende het
beleg wij ons geene illusiën maken, en waardoor ver-
plaatsing van geschut buiten de versterking noodzakelijk
wordt, dan dient men ook aan vuurmonden met vol-
« ~ doende beweegbaarheid te denken.
Bovendien moet het reserve gese/mi, ter vervanging `
van gedemonteerde vuurmonden, zeer handelbaar zijn;
_ terwijl vooral bij het remise gesckzd de eigenschap van rl
beweegbaarheid geheel op den voorgrond treedt.
Vergelijken wij nu de bewapening der Vesting­Artil­ ,1
lerie van andere mogendheden, die aanvallend kunnen {
optreden, met hetgeen bij ons ook van de beste soorten A vi
V _ reeds bestaat, dan vermeenen wij dat het niet te ge- l
waagd is tot het besluit te komen, dat de navolgende
SOOI‘t€1'1 V?l1”1 vuurmonden €€I1€ dOC1fl’].3.t1g€ b€W3.p€1’111”1g i
Q voor de Nederlandsche Vesting­Artillerie zouden kun- Q
jj I1€1’l VOl'II1€11.
i 1. Lange smlerz Ac/êzerlemdkemerzrzerz·z1mz15 en 12 c.M. ä
. 2. Kvrie Ackierlezizd/êzzrzerzrzere wm 21 , 15 en 12 c.M. .
3. Ac/derlaadkmzemzerz mm 9 c.M. 1
4. Gladde Merïierezz mm klein kezliáer.
' Als vijfde soort zouden wij nog kunnen aangeven h,
‘ ]k7z'!rrziZlez¢rs,· doch omtrent deze moet worden opge-

E j
¥’ ll