HomeKorte aanteekeningen betreffende eenige Artillerie-ZakenPagina 14

JPEG (Deze pagina), 640.88 KB

TIFF (Deze pagina), 7.06 MB

PDF (Volledig document), 40.48 MB

_ aa aa. ~ W . ` I
ll I
1 ? V
1 12
. fx
Eene korte bespreking van een en ander, ook in
verband met hetgeen daaromtrent in den MZ.!Z'ï0Z'767Z
, Sjmcmiar jaargang 1878 en 1879 voorkomt, kan haar
1 nut hebben 1). Achtereenvolgens zullen wij behandelen:
Dc 00zwzp07zz3zg der 1V0a’0zZmm’s0á0 Vesizäzg-Am'iZl0zi0,·
' De 0_,á!00p0¢m’0 Plmzgács; en
Hei indirect rzzgïm 71001/ Zamgg 0z‘z0kk01z ’UZLZl7’7%07Z(i€7l.
BEWAPENING
DER ~
{ NEDERLANDSCHE VESTING·ARTILLERIE.
i Als verdedigings­artillerie moet de Nederlandsche
Vesting-Artillerie eene bewapening bezitten, welke, wat a
zrilzvexoëzäzg en _;ë¢z`sz%0i0? wm scá0z‘ betreft, tegen die
van elken mogelijken aanvaller is opgewassen, m. a. w.
zij moet op de hoogte van haren tijd zijn, zelfs nog
meer dan die van den aanvaller, daar deze somtijds _
_ door aantal vergoeden kan, wat hij aan hoedanigheid
mogt te kort komen.
Niet overal is de bodem van ons vaderland hoog
_._._.._.
1) Milit. Spect. jaargang 1878 uu. 2 (pag. 101-108.) niets avez kat
aplaoperzde PZ0z¢gée" door THESINGH, Kapt. der Artillerie.
Idem pag. 112-117. ,,Ee7zig0 Opzzzerkiugm amlrexzi de zzitrmzirzg
arm Geschui der M [Z Waz‘erZi7zie" door SEIJFFARDT, Kapt. der ‘
Artillerie.
Idem n“.3 pag. 160-176. ,,N0g ams kei oplaapmdc P/mzgée , door
ELAND, Kapt. der Genie, en
Idem 1879 no. I pag. 45-52. ,,Op71z02oè£zzgc1z omlrazzt deuilrzzstiazg '
aan Gescázzi der Li1zz'è`1z en Sl0¢%lm," door SCHERER, Kapt. der _
Artillerie.
­
àw