HomeKorte aanteekeningen betreffende eenige Artillerie-ZakenPagina 10

JPEG (Deze pagina), 669.34 KB

TIFF (Deze pagina), 7.06 MB

PDF (Volledig document), 40.48 MB

g gpgg ,_, ,___ j gg, __ J V r

i tl

li
8 P
opzetstang, waarlangs een blokje met zijwaarts aange- L
bragten vizierkorrel beweegbaar is. De rigtas kan daar-
door zooveel noodig (hoogstens 40 a 50 c.M.) verhoogd,
en de vuurmond alzoo , over de buitenkruin heen,
regtstreeks op het doel gerigt worden. Om bij Wal-
affuiten op raam voor de volgende schoten de rigting
vast te houden, verwisselt men opzet- en vizierkorrel-
stang en rigt naar een achterwaarts gelegen vast punt. 7
t Zijn wij goed ingelicht dan is deze laatste toepassing
(de achlerwaezziscke ïzjgizäzg) een denkbeeld van den
den toenmaligen Kolonel, nu Generaal der Artillerie dra
FRANKAMP. .
Voor het achterlaadkanon van 12 c.M. kort is het
beginsel hetzelfde; men bezigt hierbij evenwel eene op-
zetstang waarin - even als bij die der stalen kanonnen -­ g _
J eene tweede schuift. De vizierkorrel is bevestigd op l
eene beweegbare stang, die in het daarvoor bestemde A
‘ gat op de vereischte hoogte wordt vastgezet. Wil
men voor de volgende rigtingen den rigter nie! bloot .4,
i stellen, dan bezigt men de rigtschaal. i
II. RIGTMIDDEL USENER. l
Bij de getrokken vóór- en achterlaadkanonnen wordt
door twee stalen rigtbakens met voetstuk, 50 c.lVI. j
lang en boven op het vóór- en achtereinde van het l
kanon bevestigd, het vertikale vlak door de as der
j ziel gaande in de rigting gebragt. De correctie voor `
de derivatie kan gegeven worden: x
, a. ag öelegezzäzgsóeddeïz. '
i 1. met de rigtschaal.
G
»
I
ä