HomeGronden voor de beoefening der Germaansche rechtsgeschiedenisPagina 3

JPEG (Deze pagina), 543.14 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 24.44 MB

· l; S .;@g<. . " .. - /` I
OTA ’‘:Y K iw _ A . . ..., "{
X, "I, Ali" ;__.» :_ ` . 7 1 // Afl F »· `
­ë ln, U` « if, L',.//;~ ' WV J-- /‘/; .,.J Y
·.. -' » A ' F '«<» ·~ `CJ ` .
; A , . { vr ‘r» Y;. à
Q lf Ng · "‘~ïf{.F`%"` g
V GRONDEN VOOR DE BEOEFE ING " ' #*1. ë
E « O_ f jj GERMAANSOHE RECHTS GESCHIEDENIS. SE A
{Q 7 M
¥ ¢,O‘` I fQ§§.' { §g
R E D E
ig ï;;gï*i{
gif ij DE
X `` ‘ AANVAARDING VAN HET H00GI.EERAARsAMBT
m.1Ks­uN1vERsm2E1T TE LEIDEN,
‘O ‘ Q X §
DEN 28STEN 1·10vEMBE1z 1877 Ur·rG1;s1>1¤0K1m Doox S
MR. S. J. FOCKEMA ANDREAE.
_......
3* LEIDEN,
‘.·._ S. 0. VAN MJESBURGH.
" Qll 1 8 7 7. A
A . Q
A A- . ...__ AA- .._.. .... A . . . . A A. A A . .