HomeHet doel en de methode der wetenschap van het koloniale rechtPagina 1

JPEG (Deze pagina), 596.65 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 20.18 MB

. ' G" [ =: . « i `T " . I
V xï‘“Q»"'é­;p 4/E
. O ‘“’>N"
f 1
T . .
HET DOEL EN DE METHODE DEH VVETENSOHAP
` .
* VAN HET EOLONTALE EEOHT.
T .
R E D E V O E E I N G
, ` BIJ DE
l AANVAARDING VAN HET AMBT VAN HOOGLEERAAR
IN DE RECHTSGELEERDHEID
" AAN DE R1JKs­UN1vERs1TE1m TE LEIDEN,
V _ op 20 October 18*77,
Mr. P. A. VAN DER LITH. /
~
S LEIDEN, E. J. BRILL. '
1877.
T. .7
. IHE.AA_AA A_.A.;E!