HomeLiberalisten en JodenPagina 6

JPEG (Deze pagina), 447.18 KB

TIFF (Deze pagina), 5.61 MB

PDF (Volledig document), 24.88 MB

Christenen zich over den Jood uitlaten, door ons niet ver- é
dedigd maar bestreden is; en 30. eindelijk, dat het ont- li
nemen aan den Jood van iets wat hij aan rechten won,
bij ons op onverwinlijken tegenstand zou afstuiten.
Tot een andere verhouding tegenover de Joden bestond ä
voor den schrijver dan ook te minder aanleiding, daar hem
het voorrecht te beurt viel, van kindsbeen af, met uitste­ i
. kende J oodsche familiën in aanraking te komen, wier ge- l
negenheid hij genoot, wier veelszins uitmuntende eigen- J
schappen hij leerde waardeeren, en wier welwillendheid te ‘
· hemwaart al zeer kwalijk zou vergolden zijn, indien hij
kwaad sprak bij het publiek van wie hij leerde achten in
PlIlV3«l3BH Olllgällg. , '
K.

l ë
mj
l A.
j ä
i $