HomeLiberalisten en JodenPagina 36

JPEG (Deze pagina), 377.88 KB

TIFF (Deze pagina), 5.55 MB

PDF (Volledig document), 24.88 MB

er l
den moed hebben, om door onzen wandel en door ons ‘
woord beiden te getuigen van onzen Heer.
Thans - och, Waarom het verheeld? ­- reikt onze
` houding zoo vaak aan den Jood een vrijbrief uit, om zijne
consciëntie aan den Christus Gods te ontrekken.
Hij heeft ons hard, hij heeft ons onmenschelijk, hij heeft
ons ukinderen der wereld" bevonden. jj
‘ Wie weet, hoe heel anders de Jood thans reeds tegen-
over den Christus staan zou, indien hij in de Christenheid
meer van dim Christus had bespeurd!
`
I
?
j -.ï à
T
2
lj i
i
?
l
i