HomeDe nieuwe Hollandsche waterlinie in bescherming genomen tegen de jongste, naar aanleiding der Wet van 18 April 1874 (no. 64), puPagina 88

JPEG (Deze pagina), 620.44 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 67.97 MB

Bej den Uiigeeer dezes ziet mede het lie/af:
EENE MILIYI`A.IR.iC STUDIE,
nooe
I. H. KROMHOUT,
Majoor der Genie, Ridder d«·1· orde van den Ned Leeuw.
Met een ATLAS, inhoudende 38 gekleurde platen.
Prijs f’l0.50.
VON SOHELIHAS
VERHANDELING OVER KUSTVEBDEDIGING,
gegrond op de ondervinding der zuidelüke Ingenieurs,
en getrokken uit de oiïioiëele rapporten der noor-
delüke marine, gedurende den Amerikaan-
schen oorlog van 1864-1865.
venmkrn noon
H. E. BEEKMAN,
Kapt. der Genie.
Met 8 gekleurde platen. Prijs 74.50.
STUDIEN OVER TROEPEN LEIDIN G.
DOOR
VERDY DU VERNOIS.
NAAR HET HOOGDUITSGH BEWERKT DOOR
J. H. KROMHOUT,
Majoor der Genie, Ridder der orde van den Ned. Leeuw.
Eerste studie, le en 2e stuk, met 1 bijlage en 4 platen, ·
Prijs f 2.-.
ï· Het 3e RIM: der eerste studie ezeorrïf eeawdrzrrgs den in- P
tee/cemweez ten wereolge gezonder:. Y
izij O.`J. 'I‘hieme, te Arnhem,