HomeDe nieuwe Hollandsche waterlinie in bescherming genomen tegen de jongste, naar aanleiding der Wet van 18 April 1874 (no. 64), puPagina 85

JPEG (Deze pagina), 444.95 KB

TIFF (Deze pagina), 6.94 MB

PDF (Volledig document), 67.97 MB

ä
'l -
j ’t blijkt uit de voorgaande bladz., wellicht geneegzanie kennis,
V lililàüï ZGGI zeker voldoende g8gBV€1JS 0]’1l3l>1’3,l{€11.
J Z00 iets verzwakt reeds de waarde van het overig gedeelte
ri zijner beschouwingen en was geheel onnoodig; terwül het
ons, nu en dan, min of meer deed denken aan iemand, die
afleiding noodig heeft, 0m zijn lïunststuk te vertoonen. \'aa1·-
lijk Kainos, dat was geheel onnoodig; (l3,ï11`Vl'O1`S(¢llTljflC geniet
te veel talent.
l
Q ;___--
9*
2

li
k