HomeDe nieuwe Hollandsche waterlinie in bescherming genomen tegen de jongste, naar aanleiding der Wet van 18 April 1874 (no. 64), puPagina 6

JPEG (Deze pagina), 527.68 KB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 67.97 MB

W
” T
`
_ onrechte; ferwgl hvj een inrichting voorstelt, alle, ten gevolge van j
e de boclemgestelclhelcl, slechts een woelcerplant zou bleglcen te zgn, ‘
l ten nacleele van onze, nog zooveel gelol lcostencle clefensiemaat-
l regelen, en eventueel, door meercler gevorderde bezettingen, niet E
` minder ten nadeele van de verdediging zelve.
n heeft ele NIEUWE HOLLANDSCHE WATERLINIE door onzni-
l vere glazen beschouwcl en verlceerl olaarcloor in gelljlcen toestand F
met ele op ons titellzlaol aangeduide personen, elle een monster in
‘ï de ’)Tl,a(I/IL 27:072.
`; hopen, dat men, na lezing van deze lalaclzljclen, {le over-
izmïging zal hebben, (lat, hoewel cle maan vlelclcen heeft, >>the mon- ,
`à sier in the moon is a blue-lxof/le jh; on fhe lens of the teles¢·o_pe."
M 1 Febumvi. 1875.
r
i ­.

ll 2
{ i
i ,
« 1
H
+
’ ll
(

nu , __,,_ e ,,_, __, l Wm °