HomeDe nieuwe Hollandsche waterlinie in bescherming genomen tegen de jongste, naar aanleiding der Wet van 18 April 1874 (no. 64), puPagina 22

JPEG (Deze pagina), 884.43 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 67.97 MB

20
vreemd is het, dat terwijl hij eerst met zooveel nadruk op de
Grebbe­Linie wijst, om de door hem voorgestane inrichting der
Nieuwe Hollandsche Waterliriie te bepleiten, hij later (blz. 121)
afstand doet van diezelfde Grebbe-Linie. Nu, zoo onze aan-
staande aanvoerders het als een verplichting gingen beschou-
wen, om in ieder geval de Grebbe-Linie te bezetten, dan zou
dit laatste voorstel van hem (om er namelijk afstand van te
doen) veel eerder ingang bij ons vinden. ’t Zal in veel om-
standigheden een slechts met gevaar te bezetten Stelling zijn.
l
j Dat verder, zooals hiervoor werd gezegd, doo1· hem wordt
afgekeurd, dat in onze >>van nature zoo sterke" Linie, meestal
, bij de défilé’s (door inondatie­terreinen) de Versterkingen achter
en niet vóór het defilé zijn geplaatst, begrijpen wij evenmin.
» Men neemt positie vóór een déf1lé" - zegt hij -­­ » als men
>> een troepenkorps, dat door een defilé zal terugtrekken, moet
>>opnemen." Volkomen waar; maar zal men de defensie van '
onze Linie zoo moeten regelen, dat iets beteekenende troepen-
massa’s over die smalle dé1ilé’s moeten terugtrekken? l/Vij ge-
looven dat, zooveel doenlijk, zulks niet moet geschieden; ç
terwijl bijna overal het vooruit brengen der Versterkingen de
défilé`s (een enkele weg, dijkje of kade) wel zou verkorten. i
maar, ten gevolge van het doorsneden terrein, niet zou op-
Irqfbez. Men denke hier b. v. aan het terrein Westbroek.
Buitendien, de vijand is vóór de Linie verschenen; hij
heeft in een kring om dat, nu naar de denkbeelden van
den Schrijver, vóór het verkorte défilé aangelegd Werk, batterijen
gebouwd; hij beschiet het voor hem, zoo gemakkelijk, in
zijn geheel kenbare, defilé in de lengte; wie zal dan op
daarlangs te ondernemen uitvallen durven rekenen? Er vóór
of er achter aangelegd, in dergelijke omstandigheden zal men
· ze niet kunnen ondernemen. Maar dat, als men de Sterkte er
l achter aanlegt, daarmee veel voordeelen gewonnen worden, X
j blijkt uit den toestand waarin de vijand verkeert, wanneer hij
‘ _ op dergelijke plaatsen den aanval wil doorzetten.
Dan vindt de vijand toch, bn een voldoende breedte van
het vóórgelegen (rechts en links van het accès) ontoegankelijke,
geïnondeerde terrein, het aceès bestreken doo1· een veel grooter
aantal vuurmonden van den verdediger (l), dan hij op dat
(1) Doordat men de frontvuurlijn van het Werk een zoo groote lengte heeft
kllïlllêll gël/C11, älä lTlCl , 0111 ZOO tl`: Züggüllj lllElä1' V'€I‘l{O0S. g
I
l