HomeDe nieuwe Hollandsche waterlinie in bescherming genomen tegen de jongste, naar aanleiding der Wet van 18 April 1874 (no. 64), puPagina 21

JPEG (Deze pagina), 875.40 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 67.97 MB

‘ io
‘ afgesneden te worden, niet zijn weggenomen. Zulks wacht hun
j· veel meer oostwaarts.
In dat geval -­­ het doorbreken der Linie ­- moet, mee-
ty nen wij, onmiddellijk onze om en Amersfoort aanwe-
" zige macht, met wat er zich van hetgeen bij Woudenberg
T geposteerd is bij kan aansluiten, naar de Utreehtsche Linie
;« terug. ’t dat zij zelve teruggedrongen wordt, 't de door-
ej breking meer zuidelijk plaats grijpt; teneinde. ondersteund
door de Forten Rijnauwen en Vechten (zooniede Houten, zie
lj hierna blz. 40), te beletten, dat de opdringende aanvaller den
jj Krommen Rijn beneden VVerkhoven overtrekt. Zooveel doenlijk
zal zij daardoor aan onze van de Grebbe, Veenendaal en de
Groep terugtrekkende troepen te gemoet komen, zonder zelve
ça haar veiligheid prijs te geven. Voor die van de Grebbe, enz.
over Wijk en omstreken terugtrekkende troepen is het gevaar
van afgesneden te worden, onzes inziens, dan alleen te wachten
gj beoosten Wijk; wat trouwens steeds het meest waarschijnlijke
i blijft en waar natuurlijk ook de Linie van Kainos geeninvloed
meer uitoefent.
· Alhoewel nu geenszins willende beweren, dat door het voor-
gg gaande, in zulk een geval, de precaire toestand der b. v. aan de
*. Grebbe geposteerde macht zou zijn weggenomen, moeten wij
L toch vragen, wat doen de Forten Nv. 8 en 9 (vooruit Schalkwijk)
i zooveel meer? Het groote gevaar voor de verdedigers der
I Grebbe­Linie ligt in de mogelijkheid, om voor een gedeelte van
i de Utrechtsche Linie afjqesnedcn. te worden. Wij zien 11iet in,
r dat Kainos dit gevaar opheft.
. Zelfs Naarden’s Opname­Stelling kan de verdediging van de
4 Grebbe-Linie niet gemakkelijker 1naken.' De nagenoeg in rechte lijn
‘ op Utrecht van Amersfoort en omstreken terugtrckkende troepen
zullen toch geen zijdelingsch uitstapje naar Naarden doen ? Die te
_ Woudenberg, aan de Klomp, te Veenendaal, of aan de Grebbe
* geposteerd zijn geweest, zullen daar toch niet heen moeten?
l Beoordeel de afstanden van de Grebbe­Linie tot de Utrechtsche,
ï ken het tusschenliggend terrein; omtrent het uoorlza/ceägke.
het waarschijnlijke van een terugtocht uit de Grebbe­Linie op
Naarden moet dan gegronde twijfel gaan ontstaan.
, Om al die redenen, alhoewel het in de brochure van Kainos
met hoofdletters is gedrukt, vinden wij noch in de (irebbe-
, Linie, noch in het zijn der sluizen te Wijk en Tiel een vol-
l doende reden, om aan de Nieuwe Hollandsche VVaterlinie een
· inrichting te geven, als door hem wordt voorgesteld. Trouwens
6 2*
l
E