HomeEenige beschouwingen omtrent de ontwikkeling en het tegenwoordig standpunt der toxicologiePagina 28

JPEG (Deze pagina), 740.76 KB

TIFF (Deze pagina), 8.58 MB

PDF (Volledig document), 26.41 MB

· (
28 i
strychnine, strychnine en morphine, atropine en pliysostigmine,
muscarine en atropine, enz. * _
Een onderzoek in verschillende richtingen uitgevoerd, zoowel _
met het vergift als ook met het vermoede tegengift, dient vooraf F
te worden uitgevoerd om zooveel mogelijk met de werkingswijze
der beide stoffen bekend te raken. Voor de diersoort, die bij het i
onderzoek gebruikt wordt, dient verder nauwkeurig de minimum i
intoxicatie dosis bekend te zijn. Eerst daarna kan men van de {
toediening der ve1·meende antidota resultaten verwachten, die be- ll
trouwbaar zijn.
Dergelijke onderzoekingen, zooals die in de laatste jaren door
nossmon, Fnörrmon e. a. zijn uitgevoerd, duiden dan ook wat er
van de vroegere beweringen als juist behouden kan blijven, wat-
als op dwaling berustende-moet verworpen worden.
Eindelijk geeft de kennis van de physiologische werking der O
vergiften in enkele gevallen ook belangrijke aanwijzingen voo1· de ‘
opsporing van vergiften, en is zij dus ook niet zonder waarde j
voor de z. g. gerechtelijke toxicologie.
ls van een vergift eenmaal nauwkeurig de physiologische
werking bekend en behooren de verschijnselen, die er door voort- S
gebracht worden tot de zeer karakteristieke, dan kunnen zulke
verschijnselen eve11 goed, of in enkele gevallen zelfs beter voor
de opsporing van het vergift dienen, als een chemische reactie.
A Strychnine, atropine, pbysostigmine, muscarine en eenige
andere vergiften brengen zulke karakteristieke physiologische ver-
schijnselen voor, dat deze in waarde boven, of ten minste wel
gelijk met de scheikundige kenmerken kunnen gesteld worden. i
Ook bij het chemisch onderzoek zijn een aantal reacties in i
‘ · 'T
i