HomeEenige beschouwingen omtrent de ontwikkeling en het tegenwoordig standpunt der toxicologiePagina 11

JPEG (Deze pagina), 769.83 KB

TIFF (Deze pagina), 8.59 MB

PDF (Volledig document), 26.41 MB

=*#*j‘v#*"‘*‘"”""""_""^"‘"“*`"‘"*""""“‘""""“"""*"”*""““”‘“““ j
* .
9
In de grieksche mythologie geldt HEKATE, als ontdekster van
vergiftige wortels en uitvindster van vele vergiftige dranken. `
Van de moeder zou deze kunst op de dochter overgegaan I
mj zijn, en zoo staat dan ook MEDEA te boek, als eene beroemde
j giftmengster, die 0. a. de middelen bezat om slangen te doen in-
j slapen en vele andere wonderlijke zaken te verrichten. A
E l?ontus en Iberië werden geroemd wegens het groot aantal ä
I de1· aldaar voorkomende vergiftige planten, z. a. Aconitum, Colci­ I
ly cum, Atropa en vele ande1·e. g
. De eerste meer positieve kennis omtrent de vergiftleer, die
alzoo buiten het 1·ijk de1· mythen valt, zijn we verschuldigd aan
GALENUS.
Volgens zijne opgaven zou MITHRIDATES Eupator van Pontus
ä de grondvester der toxicologie zijn, daar hij 1·eeds met vergiften en
IL tegengiften experimenteerde, op ter dood veroo1·deelde misdadigers.
GALENUS spreekt in zijn werk ,,de antidotis” nog van eenige
andere oude schrijvers over vergiften, waarvan de werken echter
voor ons iverloren zijn geraakt.
Ook maakt hij melding van een werk van NICANDER uit Co- .
j lophon, een werk , dat tot titel voert ,,N1cANDn1 Colophonii
Theriaca et alexipharmaca.”
q­ Onder de oude schrijvers neemt ook moscoainns eene voor-
; name plaats in. In zijn geschrift ,,Peri deleterion pharmaeon”
i noemt hij o. a. ook gips en het bloed van pas gedoode stieren
. als vergiften. ‘
Drosconinms en op zijn voetspoor ook GALENUS verdeelen de
vergiften reeds naar hunne oorsprong, n.l. in vergiften uit het
dieren-, planten- en mineraalrijk. j
¥
Z