HomeEenige beschouwingen omtrent de ontwikkeling en het tegenwoordig standpunt der toxicologiePagina 1

JPEG (Deze pagina), 645.57 KB

TIFF (Deze pagina), 7.97 MB

PDF (Volledig document), 26.41 MB

, I x U 24 1 IA
I ‘ j /0%á` gg E-‘”èI¢g, ”
f_*‘ M `_;_ -/>
_`NT`-`_ `_ I
I .... O@/ • c,• l ·
I @$1 f" @5
1 EENIGE BESCHOUWINGEN
I N OMTIIENT E
I 7 Y V I 5
I DA 0N'l`NIAANLING AN NAF TAAANNOOINNG ~STANDPUNT I
1 I mm I
è , ‘ I
I T O X I C O L O G I E I
I NMMwm`m
REDEVOERING
A I AANNAANDING VAN NET IIOOGLENIIAARSAAIBT AAN DN NIIKNUNINERSITEIT
GRONINGEN.
I UITGESPROKEN OP DINSDAG DEN 24 SEPTEMBER 1878,
I ’S MIMIDDAGS TE 3 UREN.
’ I nr. 1=. cz. PLUGGE.
I ä ""“Tx3WT§E5§`{§E`è`£`I""{;`ï3"`läf"`I HHBi£äïEI"`I”`ïè`§èT ```````` g
I ·"’·“·W~ ^~v“~WGWV^~~“/WVWW v ä I
A .
I ww