HomeHet belang van de studie der godsdiensten voor de kennis van het ChristendomPagina 40

JPEG (Deze pagina), 804.10 KB

TIFF (Deze pagina), 9.53 MB

PDF (Volledig document), 32.00 MB

Ff? ii l
ii
V.K.“ .. .. . . `......,...._ .. A......».V .,.A.4...<,.... . .,.. . .....K.. . ...,<.. ....... .. .. ,; .... . .......,...... E
R; ‘ F 1
ig · l
g F
· I
2 ë
: · ,
j . P. N OORDHOFF te Groningen is mede uitgegeven: '
{ ` De plaats der Theologische lVetenschap in de encyclopedie
‘ der wetenschappen. Redevoering bij de aanvaarding
·_ van het hoogleeraarsambt aan de Groninger Hooge-
j T school, uitgesproken den 21 November 1872, door i
Dr. D. Cimxrnvin ni: nx Snnssun. Met aanteekeningen. f 0.90
ä i
_ Het karakter der Onafhankelijke Theologie. Redevoering bij _
j de aanvaarding van het lioogleeraarsambt aan de Gro- .
? _ ninger Hoogeschool, uitgesproken den 23 November
1 1872, door Dr. F. VV. B. vm BELL ....... ,, 0.60
‘ I De wetenschap van den Godsdienst e11 de Christelijke 'Theo­ "
logie. Redevoering bij _de aanvaarding van het hoog-
i leeraarsambt aan de Groninger Hoogeseliool, uitgesproken . V
_ den 30 September 1874, door Dr. G. H. Lamme. . . ,, 0.60
X § .
ze F
.­.,: Kerk en Theologie. Redevoering bij de aanvaarding van _
jp f het lioogleeraarsambt aan de Groninger Hoogeschool',
gl uitgesproken den 10 October 1876, door Dr. J. CRAMER. ,, 0.60
De Israëlietische Letterkunde als onderdeel der Christelike
’ Theologie. Redevoering bij de aanvaarding van het
· hoogleeraarsainbt aan de Universiteit te Utrecht, den
., 8 December 1877 uitgesproken door Dr. J. J. P. Vamaros J R. ,, 0.60 ‘
J Koninkl. Nederl. Stoomdrukkcrij, W'arm0esstraat 108, Amsterdam.
g,.
r :` O J.
l a.- ‘· ‘äy·¥«2‘ . R. · > . .· .. . " ­
**2 » Jï··<-Q ‘¤-·«xe­¤"‘