HomeHet raadsel der ervaringPagina 53

JPEG (Deze pagina), 827.74 KB

TIFF (Deze pagina), 7.26 MB

PDF (Volledig document), 44.29 MB

jv 51
j En in de Kamer werd er op deze wijze gesproken: >>De
I gelegenheid om slechts enkele colleges te volgen is open-
gesteld voor hen, die geen academische examens wenschen
af te leggen. De bedoeling was de universiteiten, over-
eenkomstig haar verheven bestemming, in den ruimsten
D zin des noods brandpunten van wetenschap en beschaving
, te doen zijn en dus het bezoek der lessen ook voor hen
j mogelijk te maken, die geen doctorsgraad willen halen.
Maar de goede bedoeling is door de praktijk in misbruik
ontaard."
Door de praktijk, vraag ik, of door de slecht gekozen
` woorden der wet'? Waarom niet verstaanbaar uitgedrukt
ç wat men bedoelde? In § 5 der wet draagt zoowel wie
lr zich voor ééne les als wie zich voor alle lessen laat in-
” schrijven den titel van student. Het zou dus moeilijk _
vallen om uit de wet te betoogen, dat ieder academie-
. burger jaarlijks de volle som moet storten.
l Daar de gelegenheid om slechts enkele lessen te be-
{ talen uitsluitend voor niet­studenten was bestemd, _
, had men dit in de wet behooren uit te drukken.
Onder de oude bedeeling werd iedere les afzonderlijk be- ~
. taald; ziedaar de gewoonte; om haar uit te roeien, was
" natuurlijk iets meer dan eene eenvoudige bedoeling noo- l t
Kï dig, van welke tittel noch jota der wet getuigenis atlegt.
[ Aan de Duitsche universiteiten wordt tusschen toehoor-
l ders, die studenten en die geen studenten zijn, onder-
Q scheid gemaakt, want daar moet iemand die, zonder
· academieburger te worden, zich den toegang tot enkele j
, lessen wil ontsloten zien, verlof van den Rector Magni­ ,
i ücus erlangen. Verre van mij iets dergelijks voor ons l
l land aan te bevelen, want, verbonden met de bepaling,
T dat studenten ieder jaar de volle som moeten storten,
3 zou het eenvoudig gevolg zijn, dat menigeen, na één ` D
tt
l
uw [ll ea- _ ’