HomeHet raadsel der ervaringPagina 32

JPEG (Deze pagina), 567.10 KB

TIFF (Deze pagina), 7.17 MB

PDF (Volledig document), 44.29 MB

30
spiegelingen naar ingebeelde behoeften der praktijk te
plooien. Als ernstig, indrukwekkend feit staat thans vast,
dat eene leer, welke het universum enkel uit stofatomen
doet bestaan, alleen de buitenzijde der werkelijkheid in
het oog vat en geen volledige theorie mag heeten, daar
universum en atoom beide postulaten der naar eenheid
strevende rede zijn.
In één woord, de ontwikkelingsphase, welke de wijs-
begeerte is ingetreden, bestaat daarin, dat zij,wel verre
van de rede als fabriekwerk der natuur te beschouwen,
in al onze begrippen en voorstellingen van de werkelijkheid l
den stempel der rede zoekt. Zoo wordt de wijsbegeerte
weder, wat zij ten allen tijde wezen moet: eene macht,
welke in staat is, om de in het stof verzonken geesten
tot huldiging van wat meer dan stof is op te richten.
Ik heb gezegd. `
i

4