HomeAnna Roemers VisscherPagina 5

JPEG (Deze pagina), 462.07 KB

TIFF (Deze pagina), 7.32 MB

PDF (Volledig document), 26.00 MB

`wf
, I
,<.
ïx .
{S
{K Deze studie over ANNA R. VISSCHER, eene der twee dichteressen
‘ •l ‘ . . . .
; waarvan Van Lennep zeide, dat ze ,,be1de zoo verniaard in de geschie-
denis onzer letterkunde en toch zoo weinig zelfs bij de beoefenaars
‘ daarvan bekend zijn" (Vondel, I, 652), is de eerste van eene reeks,
die zoo spoedig mogelijk zal volgen en uitsluitend betreffen onder~
I
il werpen van Nederlandsche letterkunde.
i Grzouruoaw, Jan. ”79.
M.
a
is
lr-
'
1 .
l
1

.
U) `
il er e ,.., _, /