HomeAnna Roemers VisscherPagina 35

JPEG (Deze pagina), 551.12 KB

TIFF (Deze pagina), 7.24 MB

PDF (Volledig document), 26.00 MB

-•»
* :25
voudig niet medegerekend, maar zelfs langzamerhand en geheimzinnig _
dood geschreven was, zoodat geen enkel letterkundige bij Anna’s vertrek
naar Leiden b. v. meer aan den man dacht, heeft, meer voorwaar dan
+ zijne rehabilitatie, heeft zijne wedergeboorte, zün aanzijn, zün voort-
’ leven te danken aan den Hr. Beets. De wetenschap toch, dat Dominicus
Boot van ’Wezel is geboren 15851) en de mededeeling, dat Aug. 1646
; in `t album studiosorum Rectore Ewaldo Schrevelio is ingeschreven
r Dominicus Boot van Wezel oud 60 jaar, behoeven weinig meer dan
- de onderstelling dat hü is geboren in een der 4 laatste maanden van
1585, om het identiteitsbewijs te leveren, en te doen aannemen, dat
_ Anna’s echtgenoot in 1646 nog onder de levenden behoorde, ja op zijn
L zestigste jaar nog in de letteren is gaan studeeren.
A Ik eindig met den wensch, dat de Hr. Beets ons weldra moge ver-
t heugen met eene uitgave van het Lettewjuweel, liever nog van al de
gedichten der begaafde Anna Boemers Visscher.
1) Dietsche Wamnde, X, bl. 373.
+
'·)
4,-
l j