HomeEen woord over de belasting op het inkomenPagina 9

JPEG (Deze pagina), 663.60 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 8.65 MB

Q,
7
•b
taal? Men krügt dan als uitkomst, voor de bezitting
na 30 jaar f 56085, als men de rente stelt op 40/O.
Wanneer nu eene inkomstenbelasting geheven werd
van 20/O, dan betaalt men dus van f 4.- f 0.08;
dus wordt de rente 302, in plaats van 40/O. Maar
bovendien zou dan van die f 1000 opsparing ook telkens i
· 2 0/O inkomstenbelasting of _/` 20 geheven zän; men zou
. dus opsparen f 980 in plaats van f 1000. De vraag_
wordt dan, wat bezit iemand na 30 jaar, als hij jaarlüks
oplegt f 980, en als men de rente stelt op 300 0/O? Men
krijgt dan als uitkomst ........ f 54234
zonder inkomstenbelasting was de uitkomst. . rr 56085
Q _ het verschil f 1851
is voor f 56085, 300 0/O.
Wanneer men dus heft een suooessiebelasting van
300 0/O, dan staat dit gelijk met een inkomstenbelasting i
s `= van 2 0/O geheven van de gelijkmatige opsparingen van
' de laatste 30 jaren.
Boven is aangetoond, dat voor kapitalen die 3'0 1
r. jaren onveranderd gebleven zgn, een heffing van het
het kapitaal van 4lg 0/O na 30 jaar gelükstaat met een j
heflïng van 20/O van de inkomsten gedurende die 30 1
i · jaren. Een heffing van 330 0/O van het kapitaal na 30
jaar staat gelijk met een inkomstenbelasting van 1,471 0/O,
stellen c. 1% 0/O, geheven gedurende 30 jaren. j
Ging men dus in plaats van een inkomstenbelasting
L van 2 0/O, heffen een verteringbelasting van 2 0/O en een . j
suecessiebelasting van 300 0/O, wat zou dan het gevolg zün? j
<
1
I
1
­ I