HomeEen woord over de belasting op het inkomenPagina 7

JPEG (Deze pagina), 681.19 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 8.65 MB

l
K
g 5
Om de zaak duidelijk te maken, dient het volgende. `
Voor iemand, die jaarlijks zijn geheele inkomen
i verteert , komt het gelijk uit , of men een inkomsten
_ belasting van 20/O of een verteringbelasting van gelijk
« bedrag heft.
_ · Neemt men nu echter aan: A, die een inkomen
heeft van f 15000, en dit geheel verteert, en B, die
; een gelük inkomen heeft, maar slechts f 10000 verteert;
dan zou, werd alleen een verteringbelasting van 2 O/O [
geheven, A betalen 1/ 300, en B slechts f 200 dus
f 100 minder, terwijl bij een inkomstenbelasting van
_ 2 O/O, beiden f 300 zouden betalen. Om, bn een ver-
» teringbelasting, B in de betaling van belasting gelijk
“; i te brengen met A , moet men B bij znn overläden
laten betalen wat hij jaarlijks minder betaald heeft dan
A, en men heft dit dus bij B van het kapitaal, dat
A hij heeft opgespaard. Geheel juist kan dit niet gedaan
worden; men zal nooit verder komen dan een benadering,
een doorsnede. -
a Bü het volgende is aangenomen de rente van kapi-
E i talen op 40/O, en als gemiddelde tijd, gedurende welken p
A iemand belasting te betalen heeft, 30 jaar. Gesteld
Q . nu, dat er geen verteringbelasting geheven werd; maar `
j dat iemand een kapitaal had, dat stationair bleef, en
i dat men van hem wilde heffen , in plaats van een
inkomstenbelasting à 2 O/O , een successiebelasting die
evenveel opbracht, dan staat de heffing van 2 O/O s’jaars
_ " van het inkomen gedurende 30 jaar, gelijk met een
heffing van 4g O/O van het kapitaal na afloop van
e