HomeEen woord over de belasting op het inkomenPagina 5

JPEG (Deze pagina), 625.03 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 8.65 MB

I r. s.
, ` ",.;jï‘~y E W Xx ‘2:é{¢‘§x_ä
-£ï `
lift, F Tl"; __"_ x
ä
r
x
_« Er bestaat zulk een uitgebreide litteratuur over
inkomstenbelasting, de stof is zoozeer uitgeput, dat zü,
i ' die de kwestie ook maar eenigermate bestudeerd hebben,
j zeker dankbaar zullen zün, als in de volgende regelen
algemeene beschouwingen worden ter züde gelaten , en
f alleen het speciale punt wordt behandeld, dat ik aan het
beter oordeel van anderen wensch te onderwerpen.
Ik geloof niet alleen te staan , als ik beweer, dat de
i kwestie de volgende büzondere eigenschap heeft. In den
aanvang trekt die belasting ons aan; onze ingenomenheid
il vermeerdert, naarmate wij van de theorie meer onze
·. studie maken. Maar als men, over de toepassing der
theorie, de ervaring en de wetenschap raadpleegt, dan_
‘v gaat het omgekeerd; dan vermindert onze ingenomenheid
j [ naarmate wij dieper in de zaak doordringen. Vandaar
S dat onder hen, die de zaak ernstig opvatten, in den
jj E regel de jongeren met die belasting dweepen , en de
i ouderen er meer afkeerig van zijn.
` Omdat echter de jongeren, en zij die geen studie
p der zaak gemaakt hebben, de meerderheid uitmaken, en
c
§
i