HomeEen woord over de belasting op het inkomenPagina 11

JPEG (Deze pagina), 729.34 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 8.65 MB

­
l
. ' 9 ·
·
betalen, naarmate de oneerlgken meer fraudeeren, of zulk
U een belasting niet meer is af te keuren, dan de boven
~ voorgestelde belasting op de vertering, in verband met een
j verhooging der suocessiebelasting.
i Tegenover de kwade kans, dat de kapitalist iets te
' veel betaalt door vroeger overlgden, staat de voordeelige
i kans, dat de kapitalist, die langer leeft dan het gemid-
je delde , te weinig betaalt. Het minder of meer betalen
l hangt dan niet af van den wil of van de goede trouw
van den belastingschuldige; de kansen van het een of
ander staan voor alle kapitalisten gelgk, en niemand kan
zich dnsbeklagen. Het feit, dat de kapitalist, voor zoover
hg de inkomsten van zgn kapitaal verteert, eene l{,~°/O
V hoogere inkomstenbelasting betaalt, dan hg die alleen j
i leeft van de vruchten van zgn arbeid, is niet zoo geheel
onbillgk. Want de inkomsten, door arbeid te verkrggen,
I moeten minder zwaar belast zgn, omdat zg meer opoffering
kosten, dan de inkomsten die iemand trekt van zgn
M kapitaal. Bovendien is het verschil onbeduidend voor den
rentenier; als hg 4°/O van zgn geld maakt, en hg moet
daarvan een extra inkomstenbelasting betalen van 1% O/O,
dan wordt zgn intrest slechts verminderd met 0.060/O; die j
wordt dan 39* in plaats van 4°/O. Iemand die f50000 l
Q ` · bezit, en daarvan j 2000 rente maakt en niets doet , j
_ betaalt slechts 30 meer in de belasting, dan de ambte­
g naar of de bediende, die den geheelen dag moet werken E
` om zgn traotement van I/' 2000 te verdienen. Maar daar- j
è tegenover staat, dat de koopman of de ambtenaar meestal
patent betaalt, waarvan de rentenier is vrggesteld. {
i 5
n