HomeDe Spoorweg Nijmegen ArnhemPagina 49

JPEG (Deze pagina), 517.55 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 36.15 MB

wir". . . - - Y,. . ­. Vvr.r ­ Y -1 ?°§{.l'*$§ pa. ~ ’ ‘
4
. ·
l 47
4 Voorts worden de onteigeningskosten per 1-leotare, met inbegrip van alle
K- kosten van administratie, processen, sohadevergoedingen enz., gesteld
" op f 5000.
*2
De begrooting wordt dan als volgt:
A a nl e g.
1.200 K.M. Spoorweg van het station Nijmegen
V tot de brug over de Waal ad f 100000 f 120000
12.700 » Idem van de brug over de Waal tot
‘ de brug over den Rijn ad f 40000 . . » 508000
4.500 » Van de brug over den Rijn tot het
station Arnhem ad f 100000 .... » 450000
18.400 K.M. ‘ Bij e e n A a n l e g f 1078000 *
Onteigening.
Voor onteigening is noodig, voor de lengte van
I 18.400 K.M ad 24 M breedte, eene oppervlakte van 44 H.A.
V Verbreedingen voor de opreden bij de bruggen . 12 » _
» » het station Elst ..... 2 >>
» » » » Oosterbeek . . . 1 »
, » » voor den spoorweg en de aan-
Y sluiting aan het station A1·nhem ....... 11 >>_
j Voor waohterswoningen en bijkomende stukken . 5 » _
·i_ - Totaal . . 75 H.A.
,_ ad f 5000 .............. » 375000
Bijeen . . f 1453000
( Ongeveer 5 °/0 voor de ontwerpen, leiding van den
è bouw, enz. ................... » 72000
. . Totaal. Kosten van den spoorweg . . f 1525000.

vr
3
ä
ik
d`