HomeDe Spoorweg Nijmegen ArnhemPagina 46

JPEG (Deze pagina), 675.45 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 36.15 MB

P;
’ .. B .ïl.§.`_W0““ J '·A
Hoeveel- I PWS Bdêrg i`
AARD VAN HET WERK. per Totalen.
heden. _ hoeveel- g
‘ eerheid hêdmm
__'m E E ` '`EA R E M" "_"_*-u- ïï[`ïH`"’"El;ii«. T `‘’
Overgebragt. 219030 ä
»,
Voor clk der twee Zanclpälers.
1800 M3 Grond ontgraven en baggeren, later ge-
bruiken tot aanaarding ofin den spoor-
weg te verwerken ....... 1,-~ 1800
44 >> Meskant bezaagd dennenhout aan denl
damwand, dik 15 c. M. met verzwa­
ringen ........... 30,-- 1320
1100 M. Damplank inheijen ........ 1,50 1650
322 M6 Beton gestort .......... 12,- 3864 T
210 >> Hardsteen aan ijsbrekers en deklijsten . 55,- 11550 {
900 >> Metselwerk van waalklinkers in trasmor­ A
tel, voor de bekleeding in portland
cementmortel ......... 16,-- 14400 E
1100 KG. Gesmeed ijzer ter verankering .... 0,20 200
l Büeen voor een landpüler. 31781
Alzoo voor twee Zanolpülers. ögggg
Rekent’men elk landhoofd overeen te
· komen met twee landpijlers, dan kost ‘
een landhoofd ......... 69568
Alzoo voor twee lanclhoofelen. 439436
Te zamen. 427734
Algemeene kosten. _
Teekeningen, drukwerk, direotiekeeten,
enz. . J .......... 15000
Steigers, schermen, loodsen enz. . . . 30000
Kosten van watermaling ...... 15000
Risico en onvoorziene zaken ..... 15000 `
Büeen Algemeene kosten. U 75000 75000 "
Bijeen. _ 502734
Ongeveer 15 0/0 winst en onkosten . l 75266
Te zamen. 578000 T
Ongeveer 5 WO voor de ontwerpen, de
leiding van den bouw enz ..... 29000 Q
Totaal voor A. 'Onclerbouw. 607000 ;
· --·­­· l
Over te brengen. 607000
di
l