HomeDe Spoorweg Nijmegen ArnhemPagina 45

JPEG (Deze pagina), 709.34 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 36.15 MB

, _, wg , ,WnW_,“`_r__§;__ M,

§£_
, BEGROOTING van kosten eener spoorwegbrug voor de
rivier den Rijn beneden Arnhem, met onderbouw
3. voor dubbel en ijzeren bovenbouw voor enkel spoor.
ï'_ï;·
` Bedrag
Hoeveel- 13138 dm.
AARD VAN HET WERK. per Totalen.
heden. _ hoeveel-
eenheid
heden.
___ _"3m M"w~ 3`_;"H¤Y`cï `_"¢'uià0.__3ïJ=T
A. ONDERBOUW.
Voor één stroompüler.
3000 M3 Zand en grond uitbaggeren voor de fun-
dering, met het aan den wal vletten
en verwerken in den spoorwegdam . 1,- 3000
223 >> Meskant bezaagd dennenhout aan dampa-
len voor den wand, zwaar 25/30 c. M.
lang 11 M .......... 30,- 6690
‘ 1770 M. Dampaal inheijen ........ 2,- 3540
1 1150 M3 Beton gestort .......... 12,- 13800
- Z 340 >> Hardsteen aan üsbrekers en deklüsten . 55,-- 18700 1
; 100 >> Idem ruw bekapt aan de bekleeding . . 30,- 3000
2 1150 » Metselwerk van waalklinkers in trasmortel. 14,- 1 6100
J 1800 KG. [Jzer ter verankering ....... 0,20 360
E, 1450 M3 Zinkstuk om de fundering ..... 1,30 1885
"¢ 1000 Last Stortbazalt om idem ....... 6,- 6000
E Bgeen voor één stroompyler. 73075
Maakt voor twee stroompülers. 146150
Voor één der beide oeverpylers.
600 M3 Grond uitbaggeren voor de fundering met
het aan den wal vletten en verwerken
in den spoorweg ........ 1,- 600
91 >> Meskant; bezaagd dennenhout aan den dam-
· wand, dik 15 c. M.me1; verzwaringen. 30,- 2730
1280 M. Damplanken inheijen ....... 1,50 1920
340 M3 Beton gestort .......... 12,- 4080
210 >> Hardsteen aan ijsbrekers en deklijsten . 55,- 11550
· 960 >> Metselwerk van waalklinkers in trasmor­ .
_ tel, voor de bekleeding in portland
cementmortel gemiddeld ..... 16,- 15360
1000 KG. Gesmeed üzer ter verankering .... 0,20 200
_ . { Bijeen voor één oeverpäler. 36440
E Alzoo voor twee oeverjoälers. 72880
Over te brengen. ° 219030

lv