HomeDe Spoorweg Nijmegen ArnhemPagina 44

JPEG (Deze pagina), 665.82 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 36.15 MB

ï,{~g·’· Y . V · -­ ~ vr - - Y - « - ­- ­­~

. ?#
i
t
J
5
II. 3
i gi
F
A ‘ SAMENSTELLING EN BEGROOTING DER KOSTEN VAN DE BRUG ü
­_ OVER DEN RIJN BENEDEN ARNHEM. ;
·- Na de meer uitvoerige omschrijving van de wijze van samenstelling der V.
i brug over de Waal bij Nijmegen, behoeft die van de brug over den Rün ‘
V slechts kort te zijn. ,­
E De onderbouw bestaat uit twee stroompijlers van dezelfde afmetingen ­ _
ft i als die te Nümegen, uit twee oeverpijlers buiten de normaallijnen van het_ T
eigenlüke 1·ivierbed, twee landpijlers op de uiterwaarden en twee land- A,
hoofden. De Wi`ze van funderin , samenstellin , len te en dikte der i`-
, J S S S PJ
· Iers zijn dezelfde als bü de brug te Nümegen. De onderkant der beton- E
fundering voor de stroompijlers is gesteld op 2.00 M + AP, dat is, 2.45 l`?
j M onder de11 bodem der genormaliseerde rivier. De damwand reikt 3 M .
‘,` daaronder. De bovenkant der fundering ligt op . . . 7.00 M ­|- AP. E
, De onderkant der betonfundering voor de beide oever-
‘ pijlers ligt op ................ 5.00 »
ll De onderkant damwand 1·eikt tot . ....... 2.00 »
De bovenkant der betonfundering ligt op ..... 7.00 »
, Van de beide stroompijlers en de twee oeverpijlers worden de funderin­
gen bovendien beschermd door een kraag van zinkstukken, met zware ba- _ ,
’ ` zaltstortingen gedekt. ,_.‘
L') Van de beide landpijlers en de twee landhoofden op de uiterwaarden, _
l liggen de onderkanten der betonfunderingen op . . . 6.00 M. ­I- AP.
) . De onderkant van den damwand op ....... 4.00 »
‘ en de bovenkant der betonfundering op . . I- . 8.00 »
, In de opening van *100 M ligt de onderkant van oe .
êQ üzerconstructie op .............. 22.00 >> I
De spoorstaaf op .............. 23.00 »
y Naar beide zijden daalt de brug onder eene helling van 200 op ‘l.
Omtrent den bovenbouw en de begroeting van kosten, gelden dezelfde §
,7 toelichtingen die bij het ontwerp der brug bü Nümegen zijn gemaakt. ‘ ' `_
V
ë ëë
. tv