HomeDe Spoorweg Nijmegen ArnhemPagina 43

JPEG (Deze pagina), 664.53 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 36.15 MB

Y j ·¤.·•»ëK _ __ _ p _ V _ _
li . j drawn in ·¥ v e -e ,Yq . T T
V Hoeveel- Prüs Bïïag
heden. AARD VAN HET WERK. per hoewel- Tomjgn
, eenheid heden.
- ...___; _ Cl- .­Y 4--- Yl.'I"'ïT..I.'l.LT.ILI........."` I.Iï;T.ï,j;f_’T;lI. .lï¢àïd.·.-.., I_.. GàGj--.
jï Overgebragt 3524·7 369064
j j Het noordelijk landhoofd berekend als
{ ` ttoee landpijlers, geeft voor zes land-
= 1 pijlers ........... 211482
vn! *****;*1*
[fa Te zamen 580546
lj Algemeene kosten.
Tijdelijke dijkverlegging ...... 10000 _
Teekeningen, drukwerk, directiekeeten
è enz. ............ 20000
Steigers, schermen, loodsen enz. . . . 50000
‘ Kosten van vvatermaling ...... 20000
j Risico en onvoorziene zaken ..... 20000
j Bäeen algemeene kosten 120000
j Ongeveer 15°/0 winst. en onkosten. . . 105083
9 Ongeveer 5°/O voor de ontwerpen, de lei-
lj ding van den bouw enz. ..... 40371
T Totaal A onolerboaw 846000
B. BOVENBOUVV.
Als maatstaf voor den bovenbouw aan te
nemen de werkelijke kosten van den
l E bovenbouw der brug over de Waal Le
” Bommel, welke, met inbegrip van alle
onkosten, namelijk opstellen , verwen,
. beproeven, directiebehoeften enz. ge-
j , l rekend kunnen worden als volgt: ’ ·
' · eene opening van 120 M. f237,000
» >> » 57 >> » 44,000
Naar deze verhouding zal de opening van
` 122 M. voor Nijmegen kosten f250000
derhalve voor dmc openingen van 122 M. 750000
en die van 61,60 M. f50000. *
_ Alzoo voor rvgf openingen van 61,60 M 250000 T
W Bijeen 1000000 j
ë Ongeveer 5°/0 voor de ontwerpen, delei~
, ‘ A ding enz ........... 5000
_ Ik ` Totaal E bovenbouw 1050000 T
O ­-.-
, Totaal brug over de Waal te Ngmegen. 1896000