HomeDe Spoorweg Nijmegen ArnhemPagina 42

JPEG (Deze pagina), 743.94 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 36.15 MB

lf _
‘ i
N
2 BEGBOOTING van kosten eener spoorwegbrug over de
. rivier de Waal te Nijmegen, met onderbouw voor
: dubbel en ijzeren bovenbouw voor enkel spoor.
w F-, Bedrag
,4 lHoev eel- Plus de,. 1 2 "
ï f ' `
bed en- AARD XAN HET WERK. për hOGv%,_ Totalen. ,
l eenheid hGd,m_
, T `l...” Wlïï ïï1IlI;L. .-----. ï`J-ï;.ZZ ` "" “''’“' " _`" ‘ Igklä
1, A. ONDERBOUW.
Voor één siroompylér. ff
1 6400 M3 Zand en grind uitbaggeren voor de fun-
· dering, met het aan den wal vletten
' en verwerken in den spoorwegdam . 1,- 6400
289 » Meskant bezaagd dennenhout aan dampa-
. len voor den wand, zwaar 25/30 c. M. 4
j lang 14 M ..,....... 30,- 8670 4
,1 2200 M_ Dampalen inheijen ........ 2,- 4400 °
,g 4575 M3 Beton gestort .......... 12,- 18912
g 350 » Hardsteen aan ijsbrekers en deklijsten . 55,- 19580
443 » Idem ruw bekapt aan bekleeding . . . 30,- 3390 g
4 4335 » Metselwerk van Waalklinkers in trasmortel 14,- 18704 ,‘
j 2000 KG_ Gesmeed ijzer ter verankering .... 0,20 400
4700 M3 Zinkstuk om de fundering ..... 1,30 2210
4000 Last Stortbazalt om idem ....,.. 6,- 9600
g Bäéén voor één stroompylér 92266
Het zuidelijk landhoofd berekend als `
. stroompijler , geeft voor vier stroompülérs 369064
.j Voor landpylér. l
Q 2820 M3 Grond uitgraven of baggeren en later _
? gebruiken tot aanvulling der f`undering j _
_ of het verwerken in den spoorweg. . 1,- 2820 A ' V
r 41 » Meskant bezaagd dennenliout in den dam-
wand ........... 30,- 1230
1 910 M Damplank inlieijen ........ 1,50 1365
288 M3 Beton gestort ......... 12,- 3456
, 223 » Hardsteen aan bekleeding der ijsbrekers
en deklijsten .` ........ 55,- ‘ 12256
r 870 » Metselwerk van WVaalklinkers in trasmor-
tel, voor de bekleeding in portlandce-
E ment gemiddeld ........ 16,- 13920 k
/ 1009 KG. Gesmeed ijzer ter verankering .... 0,20 200 ` , ·
TV Büéén voor één lcmclpvjlér I 35247 11
Over te brengen 35247 369064
x