HomeDe Spoorweg Nijmegen ArnhemPagina 32

JPEG (Deze pagina), 797.65 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 36.15 MB

‘ 30
komen voldoende zijn tot den afvoer van het ijs, en er bij
behoorlijke normalisering der rivier, geen de minste vrees l
voor verstoppingen behoeft te bestaan. .
De samenstelling der brug op den bovengemelden grond- 4 i
r slag met de begrooting der kosten zün opgenomen in bg- "
lage ll. ` ’ A
RIGTING VAN DEN SPOORWEG. `
. *4
Door de overbrugging der beide rivieren en de wen-
schelijkheid om het dorp Elst, waar een station dient ge- ¥
vestigd te worden, zoo digt mogelijk te naderen, laat zich g
de rigting het best bepalen zooals op de kaart achter deze
V beschouwingen gevoegd, is aangetoond.
Doordien verder de lijn zeer nabij het dorp Oosterbeek _
loopt, zal het overweging verdienen dáár eene kleine halte _ .
voor personen te vestigen.
De spoorstaaf op het station Nümegen ligt op 32.50 M. pg
4 · ­{­ AP; op de brug over de Waal ligt zij op 23.50 M. -I-AP. ç
Van het station uitgaande, kan met een boog van 1000
P M. straal en 1200 M. lengte, de brug over de Waal bereikt
. worden met eene daling van Ca 133 op 1. · .
Van de derde opening der brug af, daalt de spoorweg- _ nl
onder eene hëlling van 200 op 1 tot eene hoogte der baan i
die gesteld kan worden 10.40 M + AP.. t
De kant der aardebaan ligt dan op 9.70 M. + AP, dat is
' op hetzelfde peil als de grindweg Nijmegen-Arnhem op het "
punt van doorsnijding bij Elst.
Het land tusschen Nümegen en Arnhem is altijd water-
vrij, en daalt in de rigting van Nijmegen naar Arnhem
eenigszins af', van gemiddeldeld 9.20 M. tot 8.50 M. -|- AP.
Voorbij het station Elst, kan dus de baan onder 200 op
1 dalen tot 9.70 M. + AP.
Bij het verlaten der brug over de Waal, voorbij het sta-
tion Elst en bij de aansluiting aan de brug moeten bogen *
beschreven worden , met stralen van 1000 M. V
Tot de aansluiting aan de brug over den Rijn moet een