HomeDe Spoorweg Nijmegen ArnhemPagina 21

JPEG (Deze pagina), 799.80 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 36.15 MB

1
1 .
` I de inhoud van het profil in M2. _
ac het verhang per.M2. in M. ` ,
p de natte omtrek van het profil in_ M, waarvoor wordt ge- 1
,__ nomen de breedte, vermeerderd met driemaal de hoogte. 1
l Door nu de stroomsnelheid per seounde te berekenen, die 1
1 ' bij de bovengenoemde hoogere standen door het natuurlüke á
verhang der rivier wordt veroorzaakt, en die snelheid te ver- "Q
121 menigvuldigen met den inhoud van het profil bij dien water- A
stand, verkrügt men de massa water die door het brugprofil
kan worden afgevoerd. ls die hoeveelheid greater dan de
(1 door waarnemingen gevonden afgevoerde hoeveelheid water W
Y van de Waal, dan is het profil als voldoende te beschouwen ;
4 is zij kleiner, dan zou eene verruiming noodig wezen.
1 Een. waterstand te Pannerden van 14.35 M. + AP. geeft
{ voor de Waal een afvoer van 6935 M2 per secunde. Het .
verval van Pannerden tot Nijmegen bedroeg bij dien water- t
{ stand 2.10 M. of 0.0001505 per M.; die stand komt dus over- 1
{ een met een van 12.25 M. te Nijmegen. '
Ik Bij dien stand is het doorstroomingsprofil in de brug of I
I :.- 4273 M2. _
' aa : 0.00015115 M. ·`
1 p.-;690+3><6:708M. ;
waaruit na substitutie in de vorenstaande formule volgt:
V : 1.622 M. · J1
1 n terwql het afvoerend vermogen per seounde dan wordt: ‘;1
4273 >< 1.622 : 6931 M3. ·
Alzoo evenveel als bij gemelden stand langs de Waal wordt /1,
, afgevoerd. . l 1
& Bij den onderstelden hoogen stand te Nijmegen van 14.31 .
M. + AP., is de inhoud van het profil in de brug 5625 it
1 M2 : I, voorts ac = 0.0001383, en
p = 714. I
1 Deze waarden.in de formule substituerende, wordt V : 1
· 1.776 M. en derhalve de afgevoerde watermassa per seounde -
’ 9995 M2, dat is ongeveer 830 M2 meer dan het afvoerend
41 vermogen dat de heer van Diesen aan de Waal toekent; om ‘
1 dus de hoeveelheid van 9168 M2 per secunde af te voeren, _ 1
i 1
F . .
ë 1
‘ 1
" 1
‘~­~¢-- ­­ _ _. . . . .~_. ..._,_..,..,-..,......,.<«ï