HomeDe Spoorweg Nijmegen ArnhemPagina 19

JPEG (Deze pagina), 795.39 KB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 36.15 MB


17
‘ nere hoeveelheden hebben opgegeven, en neem dus aan dat
het doorstroomingsprofil bg middelbarenrivierstand minstens
zal moeten zijn 1500 M.2; dat door het profil in de brug E
I moet kunnen worden afgevoerd bg den waterstand van 14.35 ;1
J M. ­|­ AP. te Pannerden eene hoeveelheid van 6935 M3 per I
, seeunde, en bg een waterstand, gesteld op 1 l1.boven den
hoogst bekenden te Nijmegen, alzoo te rekenen op 14.31 a
, M + AP eene hoeveelheid van 9165 M3 per seeunde, en ;
eindelijk, dat bij den afvoer van die massa’s de gemiddelde gl
I stroomsnelheid niet grooter mag zgn dan die welke door het ` _
verval, genomen over een groot riviervak, wordt veroorzaakt. I;
· ` 0m hel. profil bg middelbaren rivierstand in de brug te tl
kunnen vergelgken met het riviervak waarin de brug ligt,
is uit het register van peilingen op de Waal, (verzameld r <
_ door den waterstaat) de volgende tabel samengesteld, be-
y vattende de profillen tot de peilraagen XIII tot XX over eene b
{ lengte van 7000 M.; (de brug ligt tusschen peilraai XVI t
I) en XVII): · I
, = --­à­--­à--t i
J? · n Bägäïgïsgäëéäen h£Iêh3ï1£{v‘äIê1_ Diepte beneden M. R_
, R“ml”““°‘ bg M. R. bij H. R. ?,§°ï?€l§1j" Gomtadoido. Grootste.
M. I M. Ma. M. I M. V5
XIII 431 1243 1909.75 4.43 10.10
r XIV 319 1540 1936.23 6.07 11.60 II
XV 421 1085 2041.29 4.85 6.05 I
XVI (Nijmegen). 353 455 1689.15 4.79 10.15 ,t
[ XVII 462 818 1801.17 3.90 6.65
XVIII 501 1291 1713.13 3.42 4.95 S
XIX 469 1690 1615.02 3.44 7.45 à;
XX · 494 1400 1541.67 3.12 6.45 . V
Opgeteld 3450 9522 14247,41 p
` Gemiddeld 431 1 1 90 1 781 4.1 3
terwgl het protil in de brug is als volgt: t
‘ 380- 695 -- 1750 -­ 4.60 - 7.30
gx en het na de later te melden normalisering, uit-
baggering en afgraving van den regteroever zal zgn: ‘
I 360 -­ 695 - 2197 --_ 5.95 - 7.30. ’
i 2 n
J
al
I
,=ëL~ V . , _ _ _ , _ .. .- . .. .. . --....._ .......---.”.........,;./I