HomeDe Spoorweg Nijmegen ArnhemPagina 12

JPEG (Deze pagina), 720.63 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 36.15 MB

v' ~ www w_` _ W- MW
l · l
: - E
i ’l0i 7
li ` In bügaanden staat zijn aangeduid de hoogten, die men i
boven de stroombaan aan de bruggen te Nümegen en te `
Arnhem wenscht te geven, om aan die regelen te voldoen.
· Y
­ _-à..._ ...à__
H_~_M__ _~VH001ïd6I‘ doorvaaïiiïbij de bruggen te I
Coblenz. _ ­ g __,
WATERSTAND. ' ä E l E, , 3;,, l _ä I ä
'Fá Midden ui; hg; ä ¤ E g E
E der midden der ,54 Q im Ԥ gg
opening.| opening. Z ,*:1 l
Laetg water of 0 I I I ‘ I I l I l F
_erRyu- ;13,85 17,92 16,32- 16.6415.62.16.28 14.96 15.44
_ peilschalen. ' | I
Mifïdglbürê l12,10 1510 13.50 13.8413.5513.5012.6613.52
. r1v1e1·stand. l ° ,
i Hoog Water ä 8,12 8,79 7.19 7.35| 9.24| 9.19l 8.82| 9.92
van 1845. ·
Daardoor wordt de onderkant der brug te Ngmegen be- (5
. paald op ........... 22.50 M. + AP. "
en die te Arnhem op ...... 22.00 » » >>
In eene verbindingslün van het noorder­ met het zuider-
; net, als de lün Arnhem-Nijmegen zal zijn, is het noodig ·
den spoorweg en de bruggen voor dubbel spoor te bouwen.
Terwijl het voor den spoorweg zelven voldoende is de ont-
· eigening voor dubbel spoor te doen geschieden, maar aan-
vankelgk de baan voor enkel spoor te maken, moeten aan M
de landhoofden en pülers der bruggen de afmetingen gege-
` ven worden om twee bruggen elk voor een spoor te dra-
§ gen, waarvan echter vooreerst slechts een behoeft te worden
. · gemaakt.
Men gaat verder uit van het beginsel dat de bruggen al-
leen voor spoorwegvervoer wordeningerigt. Wil men daaraan
toevoegen het gewoon vervoer, dan moeten de meerdere
kosten daardoor veroorzaakt, gedragen worden door belang- 1)
hebbende gemeenten of besturen.
' v