HomeNederlandsche en Luxemburgsche ridderordenPagina 6

JPEG (Deze pagina), 497.32 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 17.12 MB

· i I
4
Konings, die voor ieder Nederlander geheiligd moet zijn. 5
Mijn geschrijf kan derhalve geene persoonlijke gevoelig-
heden opwekken, waartegen ik met mijn naam zou moe-
l ten opkomen. j,
En aan den anderen kant ben ik aan mij zelven ver-
plicht, te zorgen dat mijn arbeid niet aan beweegredenen
worde toegeschreven, die mij vreemd zijn. doel is: l
‘ waarheid te bevorderen. En dit doel kan ik, in dit ge-
val, het best bereiken door te blhven een
.xNoNYMUs.
Fr
` l

A al i
i