HomeNederlandsche en Luxemburgsche ridderordenPagina 12

JPEG (Deze pagina), 890.95 KB

TIFF (Deze pagina), 7.00 MB

PDF (Volledig document), 17.12 MB

#,1;, I I I. . _ .. · ...,, 1 ;,_ 3- ‘ ;·{* ;‘;‘ ..-.11 ·· « pbaï T P V .· . W1;. ï=^‘· zr · ·..·^=¢·· ·.·­·»-«·Y·‘r=ï·l<·"1··«¢»==·‘»ïJ,{..-. .=.‘~··.,··g=
· . 10 `* A
lem III niet alleen in Engeland, maar ook in de Ver-
eenigde Provincien in alle officieele stukken altijd »Koning" .
genoemd, en teekende zelfs >>Willem Rex", ofschoon l
toen vooral het constitutionneel verschil tusschen de beide _
j waardigheden groot was en de beide landen politiek en gj 1
administratief absoluut gescheiden waren. De beteekenis
der uitdrukking »Koning­Groothertog" is derhalve geene
E . andere, dan dat de Groothertog van Luxemburg den rang
U en de waardigheid bezit van Koning, daar Hij, al zij het L
~ dan ook van een anderen Staat, de Koningskroon draagt. .
‘ Uit al het voorgaande blijkt duidelijk dat het besluit,
waarbij de Eikenkroon­orde werd ingesteld, geen twijfel
overlaat aan haar zuiver Luxemburgsch karakter.
Ter wille der volledigheid druk ik hier nog een besluit
, af van 5 Februari 1858, waarbij het aantal klassen en
l de insignien der Orde van de Eikenkroon werden gewijzigd: l
_J
j Nous Guillaume III, par la grace de Dieu, Roi des Pays-Bas,
Q Prince d’Orange­Nassau, Grand­Duc de Luxembourg, etc. etc. etc.
Vu Pordonnance royale grand­duca1e du 25 Novembre 1857,
E concernant les ordres civils et militaires;
j Vu l’arrêté royal grand­ducal du 29 Décembre 1841, portant
institution pour le Grand­Duché d’un ordre de la Couronne de Chêne; `
ll Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1. Il est institué dans Notre Ordre de la Couronne de
lj Chêne une nouvelle classe, intermécharre entre la classe de Com-
mandeur et celle de Chevalier. Les décorés dc cette classe por-
f teront ‘le titre de >>Officier." La marque distinctive pour les gy,
officiers de l’Ordre de la Couronne de Chêne sera la croix de
Chevalier, ornée de feuilles de chêne en or entre les branches,
et portée à la boutonnière, au ruban de chevalier, surmonté
{ d’une rosette. F
gl Art. 2. Une médaille de mérite est annexée à Notre Ordre de ,)
la Couronne de Chêne. Cette medaille, que Nous Nous réservons 191
de délivrer en bronze, en argent et en or, sera de forme octo­ `
ga gone, et portera de face la croix de l’ordre, au revers une cou-
ronne de chêne. Elle sera portée à la boutonnière, au ruban de
chevalier. Les décorés de la médaille ne pourront porter le ru- 4 ri
ban qu’avec la médaille. '
äï

E v *
Il
al `
· ~ ·-·· ~~· r ·­ te ,,,.,-