HomeEen woord aan de katholieke kiezers van NederlandPagina 9

JPEG (Deze pagina), 846.63 KB

TIFF (Deze pagina), 7.25 MB

PDF (Volledig document), 20.90 MB

­· ~­e ·ï·- «7 _ Y . , , . , . .. ,. ,
‘ T
zal
_ _ te moeten richten, in het bijzonder tot hen, die '
` een eigen overtuiging hebben, die zelfstandig jg
pg kunnen en willen oordeelen, tot hen die niet _
blindelings aan den leiband loopen, om hen te r U
waarschuwen tegen een gevaar dat zij kunnen, jg
‘ dat zij moeten afwenden. p K L,
In vroeger eeuwen, toen een-groot gedeelte `
` der wereld nog in een toestand. van barbaarsch- ·
heid verzonken lag, waren de Nederlanden reeds _ ij
in het bezit van vrijheden, die nog op dit oogen-
blik menig beschaafd volk moet missen.
' Die vrijheden werden steeds hardnekkig ver- i" il
l dedigd, en de roemvolle opstand tegen Philips II g
{ was voornamelijk ontstaan tengevolge van trouwe K
» { looze schending der eenmaal bezworen Privilegiën. l,
_ De Katholieken waren vooraan in de beweging, p
`i en het kostbaarste bloed dat de Spaansche beulen K à
hebben vergoten, was het bloed der overwinnaars
van Grevelingen en St.-Quentin! fl
De Katholieken hebben toen gestreden voor
j de vrijheid van godsdienst voor allen, getuige
’ r de Pacificatie van Gend (art. 4 en 5). ‘
Ook N/Villem de Zwijger heeft altijd dit ‘
groote beginsel voorgestaan, en niet als overvleu­ · '
j geld door de fanatieke Calvinisten, is hij er toe i
'§" gekomen om mede te werken tot het aan ban- . ·
l K s