HomeEen woord aan de katholieke kiezers van NederlandPagina 8

JPEG (Deze pagina), 835.65 KB

TIFF (Deze pagina), 7.25 MB

PDF (Volledig document), 20.90 MB

o N l A i ’ `‘ ‘ A f ·* ‘ ’ A ·· AAA
­- A _`‘ ,ï·‘ t ill
ll r ‘
ll 6
i_ troosteloos gaan twijfelen aan de waarheid van . A .
ä ` · hetgeen zij eens vast geloofden, aan de deugd
lb A van hetgeen zij innig liefhebben, aan de voor- ` _,
JA - , treffelijkheid der eeuwige beginselen van vrijheid
, i en gelijkheid, die wij in ons dierbaar Nederland
· genieten! Niet de ijdele klanken van de arlequins
i* der Commune, maar de beginselen nedergelegd A
l A u in onze Grondwet die i
` · vrijheid van godsdienst, "
ën vrijheid van denken, E
§ i i vrijheid van drukpers,
[ U vrijheid van onderwijs .
_ toekent, die het recht van petitie, het recht van
çi , _ vereeniging _en vergadering - gelijkheid van I
, rechten voor ieder burger erkent , geen bevoor­
rechte standen toelaat, alle privilegiën vernietigt,
f i het volk door de Vertegenwoordiging recht geeft ’
‘~ l zijn woord te spreken in het bestuur des lands, ·
l Q in het maken der wetten en het toestaan van i
E ` _ . belastingen!
i , A i Het is maar al te waar, dat die rechten be· f a
i A dreigd worden en dat alle welgezinden de handen I ‘
i _ in elkaar moeten slaan om die te redden. Een
i Katholiek, die vurig zijn vaderland bemint en niet
` minder zijn godsdienst lief heeft, meent in dezen f
tijd een ernstig woord tot zijne geloofsgenooten
s
r l
I .
lr . . i
x .r V