HomeEen woord aan de katholieke kiezers van NederlandPagina 7

JPEG (Deze pagina), 744.03 KB

TIFF (Deze pagina), 7.24 MB

PDF (Volledig document), 20.90 MB

·.ïY·"*··­**'·¤-`Z J; ~,· , r_ V ,, , _ ` _ V, _ , _ _ _ 7 V
l
­ i

t 1 / ‘
" · 1
¥· .,~mWNWwmMMM.WWWm,.,,W,,,,, ‘ ,
Onse precijse yveraers in de religie aen
i ` de eene sijde ende de jesuiten aen de li
° andere stooken het vuur van oncenich-
heijt dapperlyck.
OLDENBARNEVELT.
2 Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer A
. _ der Staten­Generaal is het voor iederj Staats-
` burger, en meer bijzonder voor elk Katholiek,
. .. . i
1 een dure plicht om zijn stem uit te brengen en ¥
met nauwgezetheid en zelfstandigheid te onder- l
_ ‘ zoeken, welke vertegenwoordiger waardig en ge- X
. . P
schikt te achten 1S om herkozen te worden.
Als men in naburige landen en zelfs in ons
l vaderland ziet, wat er gebeurt en welke passiën j
worden opgewekt, dan wordt het velen bang om .. I
` het harte en dan raakt het vertrouwen aan voor~ ·,
uitgang der maatschappij aan het wankelen. A
· - Als vrijheden, die men dacht dat voor altijd ver-
{ overd waren, die nog kort geleden onaantastbaar _ r A
ïê werden geacht, worden bedreigd en elders reeds
@ met voeten getreden, dan zouden zwakmoedigen
K
" A ­,,· g 1 nl