HomeEen woord aan de katholieke kiezers van NederlandPagina 29

JPEG (Deze pagina), 792.63 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 20.90 MB

­ =» « «»«;~<Y·-~rv·­ï;v··ï·~-·v·#<·v·wtv"rv#v" ‘‘ ey'? ‘ ’‘ i"‘”"”"^""”`""""":"""”""Yl'*'””"* { ` l
E 27 l
· ' r l
~om het ijzer te smeden, waaruit uwe boeien
W , gemaakt worden!
Biedt uwe handen aanlom de ketenen te dra- _
gen, die u wachten! · j
‘ Kromt den rug om te torschen het juk uwer , g
onverdraagzame meesters! `
, K lil
. Vraagt waarborgen van de conservatieven, K
l _ dat zij zich niet zullen leenen tot wijziging der«
» Grondwet, tot verandering der onderwijswet, Q
i door beperking van het openbaar onderwijs, A
1 dat zij zullen medewerken tot verbetering daar­ K Y:
pi van, zooals zelfs nu de Minister Heemskerk
je schijnt voor te staan. ` " V l
ä Kiest eerlijke, onafhankelijke mannen, die onze V ­ l
` 4 instellingen zullen handhaven en onze rechten (A V
ä eerbiedigen. ,
Verwijdert die Katholieke leden, die de spot ` [1
i zijn van het land, die alleen door onbeduidend- _
heid en nietigheid schitteren, die een blaam wer- ij
pen op al wat Katholiek is. _
4 Helaas! Noord-Brabant en Limburg zuchten
nog onder een schrikbewind, dat onbeperkt den · Q _~
schepter zwaait; geen de minste hoop is er, dat ` i
K daar eenige verandering in de vertegenwoordigers W ·
l zal komen. _ p j
l i
E _ l l è
`
a
E ­ ` r i.
l i ·li, bi
l N A 1. ' Y j Wi W V grgr ,,¤__AM{ ;Q)_;;.;_______‘___r;V ___A il. “’