HomeEen woord aan de katholieke kiezers van NederlandPagina 27

JPEG (Deze pagina), 775.60 KB

TIFF (Deze pagina), 6.94 MB

PDF (Volledig document), 20.90 MB

pg /
ergernis of zonder spottend grimlachen den strijd _j
f zien, waarbij de machtige kanselier bij de ver-
dediging der wetten tegen de Kerk in het Parle­ fi
ment redekavelt, wie het Evangelie beter kent, Y i,
de Paus of hij! Alsof het Parlement een synode Tj
Z of een concilie is! °
Na eenige eeuwen politieke vrijheid, zooals wij jl
l, hebben genoten, is een volk eerst rijp voor self- E
l government. Een Duitscher kan daarop geen l ‘
aanspraak maken: hij moet nog door de lands- `
i vaderlijke regeerders gemassregelt worden, hij is
j nog niet genoeg ontwikkeld voor de instellingen
" die hem geoctrooieerd zijn. Alléén het volk, dat · L
i zijn vrijheid door strijd en geleidelijke ontwikke- _
` ling heeftiverkregen, kan vrijheid verdragen en jr ip 5
à zal die weten te eerbiedigen. A j g
irl , s _ ç r
‘* ‘ zr
ë En nu ten slotte. ~
i= _ Wilt gij handhaving der Grondwet? li
j Handhaving der nationale onafhankelijkheid? {
i‘ Eerbiediging van godsdienstvrijheid? , ; ~ ii;
jj Vrijheid om uwe gedachten te uiten, voor uwe ·‘ ·
meeningen te strijden, zooals gij tot nu toe I"
Y deedt? A ‘ j
ij Wilt gij gelijkheid van ieder voor de wet, A;
F het behoud uwer staatkundige rechten, uwer be- j i ,
lx ,,-, J?
ri. ­- _; _x _ , _ _ ._,, , _,è_ M »¥