HomeEen woord aan de katholieke kiezers van NederlandPagina 22

JPEG (Deze pagina), 827.25 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 20.90 MB

Z Z f .
I
_ ` 20 , rl
. staatkundige en godsdienstige vrijheid te hand-
haven. li
j Dc tijd dat wij `Katholickcn ons
i . lieten kucvclcn is voorbü.
* Zullen den Katholieken de oogen opengaan? ’
Zullen zij zich blijven vastklampen aan eene
«. partij die den ondergang van het vaderland, de. ·.
l verdrukking van den Katholieken godsdienst ten ,
l einddoel heeft? ·
j Het stoute optreden van den »Standaard" I
' doet zien welke godsdienstige verdraagzaamheid
j de tegenwoordige bondgenooten der Ultramon-
§ ' tanen bezielt.
j Ook het aangeprezen restitutie-stelsel zal in ,
,_ `. Noord-Brabant en Limburg, en een gedeelte van n
j Gelderland en Staats­Vlaanderen, het openbare · ‘
· - onderwijs vernietigen en ruimte van middelen j
r voor het kerkelijk onderwijs verschaffen. Ver- i`
l mindering van volksontwikkeling zal voorzeker ‘lg
á` p het gevolg zijn; het onderwijs zal tot de hoogste
mate van eenvoudigheid worden teruggebracht. jg
Doch wat in de andere provinciën?
l In sommige grootere gemeenten zullen de
_ _ Katholieken eene bijzondere kerkelijke school
kunnen houden, doch in honderden kleine
V j gemeenten, waar geen bijzondere school kan
betaald worden en de openbare school is ge- ~
dood, zullen de Katholieken van alle onderwijs ‘
ä
ï ‘ . j
.1 l
l
gril T"
e_.»~.. Z . W ` Z A V ,
j‘&,st_, ,A__ V VM, (_!.` K gg e Y I Y , ~ · ..