HomeEen woord aan de katholieke kiezers van NederlandPagina 20

JPEG (Deze pagina), 851.62 KB

TIFF (Deze pagina), 7.17 MB

PDF (Volledig document), 20.90 MB

1 ° 18
~ De werken van Spinoza werden verboden bij A
‘ , placaat van 25 juni 1678 (1.1. Ill, bl. 525).
§" e De Staten-Generaal zouden ook nu weer, ~ `
Er is nooit wreeder godsdienstvervolging geweest dan
­ die der Katholieken door Cromwell.
.. ’ ` In Ierland zijn meer dan drie duizend Katholieken om
hun geloof vermoord; de goederen der Katholieken wer- (
den verbeurd verklaard, omdat de eigenaars Katholiek
_ waren. Katholieken en Episcopalen werden uitdrukkelijk E "
I I _ van alle geloofsvrijheid uitgesloten. (Vgl. Guizot, Revolu- l
` i tion d’Angletterre I, bl. go-98 , en de daar aangehaalde
1 X Cromwell’s Letters. Clarendon’s History of the Rebellion.
i_ _, E Withelocke, Ludlow’s Memoires, Parliam. History.) .
De Protestantsche sterrekundige Kepler werd in Duitsch­
land even hard vervolgd door de vrome Lutherschen,
, als Galilei door de Inquisitie; hij vond bescherming bij (
· den zeer vromen Katholieken keizer Rudolff. (Motley I. 45). 1
* Overal vervolgden de Lutherschen de Calvinisten en deze
._.. .` ( _ V de Lutherschen, de Episcopalen de Dissenters; de Inde­ { ,
V i pendenten de Episcopalen. ` T
_ Ik meld met een woord de gehechtheid aan gods- I
( . A dienstvrijheid van Calvijn, die Servet deed vermoorden,
van Luther, die Zwingli vervolgde en overal predikte: ‘
»cujus regis ejus religio". Neen, de Protestantsche dwe­ .
· pers hebben den Katholieken niets te verwijten!
>>1?zz‘ra Ilzkzws muras jóeccamr, ei ex!ra`/" L
L l De voorvechters der ware godsdienstvrijheid zijn geweest, E _
gj ' · J . ghi; S f