HomeEen woord aan de katholieke kiezers van NederlandPagina 19

JPEG (Deze pagina), 774.87 KB

TIFF (Deze pagina), 6.95 MB

PDF (Volledig document), 20.90 MB

I · . · 1
. I . . ä
1 A { ­ I {
* I
· ii
Boek I, p. 439-459, 22 Maart 1651, g April
' 1675, Gr. Placaat Boek III, bl. 479, II Febr.
E 1718, l.l. V. 2B B. 2€ tit.
dienst zou bestaan en vroeger bestaan hebben, is niets I I
anders dan een machtspreuk, die geen onderzoek kan A
, lijden. .
L juist in Katholieke landen is het eerst algemeene gods- ' ` I
dienstvrijheid voorgestaanï ll
" III OIIZC g€SCl’1l€dCI1lS WOIdlI V€1‘WCZCI`1 DGHI 3.I'lZ. 4 CH 5
der Gentsche Pacificatie (Gr. Placaatboek I), naar den aan- A “
geboden geloofsvrede (v. Meteren p. 154.)
. 1 In Frankrijk is, na langdurigen strijd, bij het Edict van 1 I
$ Nantes [volledige godsdienstvrijheid erkend, en nog voor `
il de Fransche revolutie is men teruggekomen op de ramp- .
._ zalige maatregelen van Lodewijk XIV, die het Edict van
` ` Nantes afschaften. dr E
· In Duitschland was de godsdienstvrede aangenomen, X
` juist in die streken waar de meerderheid der bevolking of r;
I de regeeringen Katholiek waren. _
in De 3.I1tl·ICVOlllilIOI1I13.lI€I1 VC1'gClI€I`1 ook wat VI'OCg€I` IHCI
i V de Remonstranten is gebeurd. Hadden deze gezegevierd,
hadden zij zich gewelddadig verzet, van die revolutie
I, zoude identiek hetzelfde te zeggen zijn als van den op-
‘ stand tegen Spanje. Ook hier zijn de privilegiën geschon·
,; den, ook hier is Oldenbarnevelt gerechtelijk vermoord, ,
I 4 door regters die weinig beter dan die van den Bloedraad 1· I
‘ waren, ook hier werd de godsdienstvrijheid aangerand. ' I
rg, '
I