HomeEen woord aan de katholieke kiezers van NederlandPagina 18

JPEG (Deze pagina), 739.21 KB

TIFF (Deze pagina), 6.95 MB

PDF (Volledig document), 20.90 MB

IV"; ‘l l- r V `L«_ v { i I .«w __`_ [ar`. `rj, rr-: Y ­ A 4- ·, l '.` P, "_ "
l
_ 16
_ Hoe vrijheid van drukpers, zoodra het de Staats-
kerk betrof, werd opgevat, leere men uit de
placaten van 7 juli 1615, 22 Dec."1618, Gr. Pl. i
V Verbod van geestelijken om in het land- te komen --­ ‘ {_
en om hen in huis te ontvangen - om kerkelijke diensten
te doen of die bij te wonen, 27 Maart 1612, Gr. Pl.I.
bl. 199--293, 26 Febr. 1622, 8 Sept. 1629, go Aug. E {
1641, 14 April 1649, enz. l,
Het gaan ter misse, zelfs in de kapellen van vreemde
ambassadeurs, werd verboden, placaat ro Oct. 1626, "
­ IO Febr. 1651.
_, Een der meest odieuse placaten was dat van 3 Febr.
1643 en 29 April 1650, 2I Augustus 1683, waarbij . ‘
Katholieken gedwongen werden zich door predikanten te S
laten trouwen. Dat katholieke ambtenaren niet g_çduld il
werden, sprak van zelf. Ziet de placaten van zo juni en ·­
20 juli 1654. ` I V `
K De godshuizen der Katholieken werden. geconfiskeerd. [
Onder de tyrannieke maatregelen vindt men o. a. dat `;
in 170 5 zekere priester Franciscus (van) Rijcke Vorstel i 5 O
(Rijckevorsel) in de gevangenis werd gezet, omdat vijf -
r jaren te voren zekere Sophia Aelberts naar Spaansch { ,
Brabant was vertrokken en roomsch geworden. Gr. Pl.
V. 2C boek tit. 1. _ · ',
Op de meeste contraventiën waren zware boeten, '
eeuwigdurig bannissement of straffen aan den lijve be- _ Q
dreigd!
I Dat alleen in Protestantsche landen vrijheid van gods- « ‘
rg,
’ 1
l