HomeEen woord aan de katholieke kiezers van NederlandPagina 17

JPEG (Deze pagina), 811.25 KB

TIFF (Deze pagina), 6.95 MB

PDF (Volledig document), 20.90 MB

lg K A . ( F V V­ _y )_ A I » ·
x I l · 1
1 15 n ‘
` ‘ 1
uitsluiting van alle burgerrechten voor Katho V
_ lieken; alleen in Noord-Brabant en Limburg wor-
_<_' " den die verleend en een groote invloed aan de
11, K Katholieke geestelijkheid in de regeering aldaar
toegekend, ' 7 _
een bijzondere soort van gelobfsvrijheid wordt I ’ i
7 toegestaan. ¥
C Men moet zeggen, dat Mr. Groen en de zijnen `
_ j eene wonderlijke en werkelijk vermakelijke op- A
1 vatting hebben van de geloofsvrijheid, die zij ‘
gunnen aan andersdenkenden, als zij roemen de _
1 geloofsvrijheid voor Katholieken, Remonstranten t
E , en andere dissenters tijdens de Republiek. 1) D
jin ï_____________ .1 .
-` 1) Ziet hier eenige placaten. . , --1
14 _ Alle exercitie van andere religie als de Gereformeerde "
evangelische religie verboden, placaat van I5 April 1576.
1 Groot Placaatboek II. bl. 2135. Hetzelfde verbod bij '
x placaat van I4 juni 1583, 1.1. 2157, 27 januari 1651, E,
3 1.1. I. 193. - 1 g
Verbod voor Katholieken om samen te komen in ‘ T;
j kerken, particuliere huizen of schuiten om mis te doen, · ’ 1;
te prediken, te doopen, te trouwen, school te houden ( 5 ,7
i of kinderen te leeren, zo Dec. 1581, 1.1. I. bl. 211.
Advocaten, gepromoveerd voor Katholieke universi­
p teiten, worden geweerd, placaat v. I2 Maart 1591;
á llC1C S1ZU.C1Cl'CIl 3.3.11 VI`€€I`Dd€ llI`1lV€I`S1’£€l'£CH op straf V€1`l)O­ ‘
A den, id. Gr. P1. I. bl. 223. Hetzelfde verbod, placaat _ ’
IQ Februari 1639, 1.1. I. bl. 227.
1
· 1
1 1
1 `